Zasady rekrutacji

Warunkiem przyjęcia na studia jest ukończenie wyższych studiów humanistycznych – magisterskich lub, w szczególnych wypadkach, zawodowych (dyplom wyższej uczelni). W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przyjęcie na studia kandydatów, którzy ukończyli wyższe studia niehumanistyczne.

Studia trwają cztery semestry (po 175 godzin zajęć rocznie = 350 godzin w ciągu 2 lat), odbywają się w systemie niestacjonarnym (soboty i niedziele, co dwa tygodnie) i są płatne (wysokość opłat za studia – 4100 zł (4 x 1025 zł).

Warunkiem otrzymania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych „Wiedza o Literaturze, Kulturze i Sztuce" jest zaliczenie wszystkich przewidzianych zajęć i kursów specjalistycznych (na podstawie aktywnego w nich uczestnictwa, spełnienia warunków wyznaczonych dla każdego kursu i uzyskania pozytywnej oceny prowadzących).

Kontakt


Wyświetl większą mapę

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Gołębia 16

31 – 007 Kraków

Sekretariat: pokój nr 44

e-mail:  renata.makowska-kleczek@uj.edu.plm.sosik@uj.edu.pl

tel: 12 663-13-23

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Olga Płaszczewska