Prof. dr hab. Maria Korytowska

 z wykształcenia polonistka i romanistka (habilitacja w zakresie literatury polskiej i porównawczej); twórca i kierownik Katedry Komparatystyki Literackiej. Założyciel Polskiego Towarzystwa Komparatystycznego (ICLA/AILC) oraz członek-założyciel Réseau Européen d'Etudes Comparatistes (European Network of Comparative Studies). W 2000 roku zorganizowała studia komparatystyczne (specjalność w obrębie polonistyki UJ), którymi kieruje oraz zaoczne studia komparatystyczne i Podyplomowe Studium Interdyscyplinarne i Komparatystyczne.

Zainteresowania naukowe: literatura i kultura romantyzmu, historia idei, związki między literaturą a sztuką.

Konferencje naukowe (organizacja)

 1. Messianisme et slavophilie, Kraków 1985,
 2. Aux origines des cultures slaves: mythes et réalité, Bad Homburg 1987 (współorganizacja),
 3. The Slavs in the Eyes of the Occident, the Occident in the Eyes of the Slavs, Kraków 1989,
 4. Narodowy i ponadnarodowy charakter  literatury, Kraków 1995,
 5. Wyka – w dwudziestolecie śmierci, Kraków 1995 (sympozjum),
 6.  Przyszłość komparatystyki w Polsce, Modlnica 1996 (sympozjum),
 7.  Komparatystyka w badaniach literackich, Modlnica 1997 (sympozjum),
 8. Juliusz Słowacki – poeta europejski, Kraków 1999
 9. Ja – poeta. Juliusz Słowacki, Kraków 2009
 10. Dziedzictwo Odyseusza. Podróż, obcość i tożsamość, identyfikacja, przestrzeń, Kraków 2005 (współorganizacja),
 11. Oblicza Narcyza: obecność autora w dziele, Kraków 2007 (współorganizacja),
 12.  Persefona, czyli dwie strony rzeczywistości, Kraków 2009 (współorganizacja),
 13. Prace Herkulesa –człowiek wobec wyzwań, prób i przeciwności, Kraków 2011 (współorganizacja).
 14. Olimp – ideał, doskonałość, absolut, Kraków 2013 (współorganizacja)

Książki

 1.  Mityczna struktura wyobraźni Słowackiego, Wrocław 1979.
 2.  Romantyczna poezja mistyczna: Ballanche, Novalis, Słowacki, Kraków 1989.
 3.  Feliks Jasieński i jego Manggha, Kraków 1992 (wybór i tłumaczenie z j. francuskiego).
 4.  „Dziady" Adama Mickiewicza, Warszawa 1995.
 5.  O romantycznym poznaniu, Kraków 1997.
 6. A. Mickiewicz, Dziady (wstęp i komentarze), Kraków 1998.
 7. O Mickiewiczu i Słowackim, Kraków 1999.
 8. Romantyczne przechadzki pograniczem, Kraków 2004.
 9. J.G. Pawlikowski, Mistyka Słowackiego, Kraków 2008 (opracowanie, wstęp, komentarze)
 10.  Autor, autor, Kraków 2010.
 11. Te książki zbójeckie, Kraków 2011.

Książki redagowane

Publikacje zagraniczne

 1. L'univers mystique d'un poète polonais w: Romantisme, Paris 1978/19  
 2. La littérature comparée en Pologne w: Bulletin de Littérature Générale et Comparée , Paris , no 19, 1996
 3. L'Apocalypse romantique: „Samuel Zborowski" de Jules Słowacki w: IRIS, no 15 1995
 4. Un comparatiste polonais au Collège de France, w: Littérature comparée. Théorie et pratique. Actes du Colloque international tenu à l'Université de Paris XII-Val de Marne et à la fondation Gulbenkian les 1er et 2 avril 1993, Paris 1999
 5. Kordian par Juliusz Słowacki, rozdział w: Le héros romantique et l'histoire. Aspects de la dramaturgie romantique chez Kleist, Musset et Słowacki, Paris, Champion 1999,
 6. La conception mickiewiczienne de l'homme  (d'après les „Aïeux"), w: Adam Mickiewicz. Kontext und Wirkung/Contexte et rayonnement, red. Rolf Fieguth, Universitätsverlag Freiburg Schweiz 1999
 7. La spécificité du romantisme polonais, w: TAYTOTHTA KAI ETEPOTHTA ΣTH ΛOΓOTEXNIA, 180ς- 20ς /  Identity and Alterity in Literature, 18th-20th C., , t. I, red. Eleni Politou-Marmarinou, Sophia Denissi, Ateny 2000
 8. Chopin in Vienna –w Austria and Austrians: Images in World Literature, red. Wolfgang Görtschacher, Holger Klein, Tübingen 2003
 9. On the Romantic Cognition w: Romantic Poetry, red. Angela Esterhammer,  Benjamins, Amsterdam 2002
 10. Mickiewicz et l'Europe, w: Mickiewicz - Turcja - Europa. Mickiewicz - Tϋrkiye – Avrupa, red. J. Pietrzak-Thebault, Muzeum Literatury Adama Mickiewicza w Warszawie/Oficyna Wydawnicza "Errata", Warszawa 2012

Komparatystyka Polska. tradycja i współczesność (redakcja serii)

 1. Dziedzictwo Odyseusza. Podróż, obcość i tożsamość, identyfikacja, przestrzeń, red. M. Cieśla - Korytowska, O. Płaszczewska, Kraków 2007
 2.  Archipelag porównań. Szkice komparatystyczne, red. M. Cieśla – Korytowska, Kraków 2007
 3. Oblicza Narcyza. Obecność autora w dziele, red.  M. Cieśla – Korytowska, I. Puchalska, M. Siwiec, Kraków 2008
 4. Ilona Woronow, Romantyczna korespondencja sztuk: Stendhal, Hoffmann, Baudelaire,  Norwid, Kraków 2008
 5. J.G. Pawlikowski, Mistyka Słowackiego, edycja, wstęp, komentarze M. Cieśla - Korytowska, Kraków 2008
 6. Małgorzata Sokalska, Opera a dramat romantyczny, Kraków 2009
 7. Magdalena Siwiec, Romantyzm i zatrzymany czas,  Kraków 2009
 8. Literatura a malarstwo, malarstwo a literatura. Panorama myśli polskiej XX wieku, red.  G.Królikiewicz, O.Płaszczewska, I.Puchalska, M.Siwiec, Kraków 2009
 9. Olga Płaszczewska, Przestrzenie komparatystyki. Italianizm, Kraków 2010
 10. Persefona, czyli dwie strony rzeczywistości, red. M. Cieśla – Korytowska, M. Sokalska, Kraków 2010
 11. M. Cieśla – Korytowska, Te książki zbójeckie, Kraków 2011
 12. Prace Herkulesa – człowiek wobec wyzwań, prób i przeciwności, red. M. Cieśla – Korytowska, O. Płaszczewska, Kraków 2012
 13. M. Siwiec,  Romantyczne koncepcje poezji. Poeta i Muza – relacja w stanie kryzysu, Kraków 2012

Promotorstwo prac doktorskich

 1. Ewa Nawrocka, W imię władzy i przeciw władzy. Romantyczny „homo    politicus" w polskiej i argentyńskiej literaturze, 1996 (książka)
 2. Ewa Kochanowska-Szlęzak, Romantyczna literatura wobec nauki: „Heinrich von Ofterdingen" Novalisa i „Genezis z ducha"  Słowackiego, 1997 (książka)
 3. Michał Kuziak, Mickiewicz jako badacz literatury w „Prelekcjach paryskich", 1998 (książka)
 4. Magdalena Siwiec Orfeusz i orfizm w polskim romantyzmie, 2001, (książka)
 5. Elżbieta Zarych, Polska literatura romantyczna a niemiecka filozofia: stan badań, 2002
 6. Olga Płaszczewska, Obraz Włoch w polskiej i francuskiej literaturze romantycznej, 2002 (książka)
 7. Iwona Puchalska, Sztuka adaptacji: literatura romantyczna w operze dziewiętnastowiecznej, 2001 (książka)
 8. Anita Całek, Jak badać życie twórców? Metoda psychobiografii literaturoznawczej w porównawczej analizie biografii A. Mickiewicza i J.Słowackiego, 2007 (książka)
 9. Małgorzata Sokalska, Inspiracje operowe w polskim dramacie romantycznym: Mickiewicz, Krasiński, Słowacki, 2008 (książka)
 10. Małgorzata Kostuchowska, Heterodoksja Juliusza Słowackiego, 2012
 11. Jakub Czernik, Między indywidualizmem a kolektywizmem. Jednostka i zbiorowość w literaturze romantycznejStudium z historii idei, 2013
 12. Aleksandra Wojda, Formy cykliczne w poezji i pieśni epoki romantyzmu, 2014
 13. Edyta Żyrek, Działalność publicystyczna romantyków w kontekście ich twórczości literackiej, 2014
 14. Magdalena Bąk, Maski czasu. O romantycznym pojmowaniu pamięci w literaturze pierwszej połowy XIX wieku, 2015

 

Odznaczenia i nagrody

 • Krzyż Wolności i Solidarności (2011)
 • Złoty Krzyż Zasługi (1998),
 • Odznaka Zasłużony Działacz Kultury (2000),
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2002),
 • Złoty Medal za Długoletnią Służbę (2011),
 • Nagrody Rektora UJ I stopnia (2011, 2017),
 • Nagroda Rektora UJ II stopnia (2012),
 • Odznaka Prezydenta Miasta Krakowa „Honoris Gratia” (2017),
 • Nagroda I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2017)

Członkowstwo