dr hab. Magdalena Siwiec

funkcje: adiunkt w Katedrze Komparatystyki Literackiej Wydziału Polonistyki UJ

kierownik Katedry Komparatystyki Literackiej UJ

kierownik kierunku studiów polonistyka-komparatystyka I i II stopnia na Wydziale Polonistyki UJ

e-mail: magdalena.siwiec@uj.edu.pl

Studiowała na UJ (doktorat) oraz na uniwersytecie Stendhala w Grenoble (DEA); laureatka stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, stypendium Rządu Francuskiego, stypendium im. A. Krzyżanowskiego. Pełniła funkcję sekretarza „Ruchu Literackiego”. Kierowała zaocznymi studiami komparatystycznymi na Wydziale Polonistyki UJ. Od października 2018 pełni funkcję kierownika Katedry Komparatystyki Literackiej oraz kierunku studiów polonistyka-komparatystyka na Wydziale Polonistyki UJ.

Główne zainteresowania naukowe: romantyzm a nowoczesność, zagadnienia podmiotowości (po)romantycznej, dziewiętnastowieczne koncepcje poezji w ujęciu komparatystycznym, romantyzm polski a romantyzm europejski, polsko-francuskie związki literackie, krytyka wewnątrzepokowa, przekształcenia mitów w kulturze, poetyka oniryczna. Szczególnie zajmuje ją twórczość Nervala, Słowackiego, Musseta, Norwida, Baudelaire’a, Mickiewicza, Hugo.

Oprócz licznych artykułów naukowych opublikowała pięć autorskich monografii; redagowała lub współtworzyła tomy zbiorowe zarówno te wydane w serii „Komparatystyka polska: tradycja i współczesność” w wydawnictwie UJ, jak i poza nią;  jest współzałożycielką serii „Studia romantyczne”  w wydawnictwie Instytutu Badań Literackich PAN i redaktorką naukową kilku publikacji w serii „Klasyka mniej znana”, a także innych wydań popularnonaukowych.

Wykaz ważniejszych publikacji

Książki autorskie

 1. Romantyzm, czyli inter esse, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, seria: „Studia romantyczne”, Warszawa 2017, s. 343. Książka otrzymała nagrodę „Literatury na Świecie”
 2. Romantyczne koncepcje poezji. Poeta i Muza – relacja w stanie kryzysu (Alfred de Musset i Juliusz Słowacki), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, seria: „Komparatystyka polska: tradycja i współczesność”, Kraków 2012, s. 320.
 3. Romantyzm i zatrzymany czas, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, seria: „Komparatystyka polska: tradycja i współczesność”, Kraków 2009, s. 274.
 4. Orfeusz romantyków. Mit o Orfeuszu w twórczości Juliusza Słowackiego i Gérarda de Nerval w kontekście epoki, wyd. Universitas, Kraków 2002, s. 357.
 5. Sen w twórczości Juliusza Słowackiego i Gérarda de Nerval, wyd. Universitas, Kraków 1998, s. 132.

Redakcja naukowa i współautorstwo

 1. O Norwidzie komparatystycznie, pod red. Magdaleny Siwiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019.
 2. Mojry: początek-trwanie-koniec, pod red. Marii Korytowskiej, Magdaleny Siwiec, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2018.
 3. Loci (non)communes. Prace ofiarowane Profesor Marii Korytowskiej, pod red. Olgi Płaszczewskiej i Magdaleny Siwiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, s. 447.
 4. Strategie „ja” (po)romantycznego w poezji polskiej XIX–XXI wieku, cz. 2 Rozmowy, red. J. Brzozowski, K. Pietrych, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź  2017, s. 160.
 5. Literatura a malarstwo – malarstwo a literatura. Panorama polskich koncepcji badawczych XX w., wybór i redakcja Grażyna Królikiewicz, Olga Płaszczewska, Iwona Puchalska, Magdalena Siwiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, seria: „Komparatystyka polska: tradycja i współczesność”, Kraków 2009, s. 644.
 6. Oblicza Narcyza: obecność autora w dziele, red. Maria Cieśla-Korytowska, Iwona Puchalska, Magdalena Siwiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, seria: „Komparatystyka polska: tradycja i współczesność”, Kraków 2008, s. 624.

Publikacje w czasopismach naukowych

 1. O kilku motywach u Norwida i Baudelaire’a, „Studia Norwidiana” 2018, t. 36, s. 73-92.
 2. Ja” Króla-Ducha – scalanie i rozpraszanie, „Ruch Literacki”  2018 nr 1, s. 19-32.
 3. Ze stygmatem romantyzmu. O Norwidzie i Baudelairze z perspektywy nowoczesności, „Teksty Drugie” 2014 nr 4, s. 196-214.
 4. Marionetki, maski i sny. Wokół romantycznej nicości, „Ruch Literacki” 2013 nr 6, s. 605-622.
 5. kobiecie-„podrzędnicy”. Pytania o feminizm Krasińskiego, „Czytanie literatury. Łódzkie studia literaturoznawcze” 2013 nr 2, s. 305-318.
 6. „Magowie” romantyzmu. Mickiewicz-Hugo, „Przegląd Humanistyczny” 2012 nr 4, s. 45-56.
 7. „Moment elegijny” Victora Hugo, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2011, nr 18 (38) „O Elegii”, s. 103-123.
 8. „O dwóch Mickiewiczowskich koncepcjach natchnienia, „Ruch Literacki” 2011 nr 2, s. 111-124.
 9. Szkoła rozczarowania” w poematach dygresyjnych: Słowacki-Musset, „Wielogłos” 2010, nr 1-2, s. 97-118.
 10. „Modernité romantique”. Francuskie style lektury romantyzmu a romantyzm polski, „Słupskie Prace Filologiczne. Seria: Filologia Polska” 2010, nr 8, zeszyt monograficzny Jak czytano i jak czytać polski romantyzm?, pod red. M. Kuziaka i S. Rzepczyńskiego, s. 293-301.
 11. Ciało i duch w sporze o poezję. „Poeta i Natchnienie” Juliusza Słowackiego, „Pamiętnik Literacki” 2009, z. 3, s. 43-60.
 12. „Kobiety, wiem to, pisać nie powinny; / A jednak piszę…” Romantyczna poetka i jej Muza, „Teksty Drugie” 2009, nr 3, s. 11-32.
 13. Mickiewiczowski palimpsest, „Wielogłos” 2008, nr 1, s. 178-187.
 14. Spór o poezję Alfreda de Musset, „Słupskie Prace Filologiczne”, Seria Filologia Polska 2008, nr 6, s. 35-46.
 15. „Od podmiotu żeglującego do podmiotowości płynącej w lirykach Mickiewicza, „Teksty Drugie” 2006, nr 5. s. 69-90 .
 16. Nieznany bóg”. O Nervalowskim Mickiewiczu, „Pamiętnik Literacki” 2005, z. 4, s.101-122.
 17. Koncepcja poezji w romantycznej deklaracji poetyckiej: „El Desdichado” Gérarda de Nerval, „Teksty Drugie” 2001, nr 2, s. 207-224.
 18. Między piekłem a niebem. Paryż romantyczny, „Teksty Drugie” 1999, nr 4, s. 111-136.

Publikacje w książkowych wydawnictwach zbiorowych

 1. Norwid-Baudelaire: profanacje, w: O Norwidzie komparatystycznie, pod red. Magdaleny Siwiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019, s. 129-146.
 2. Czarna przędza Norwida, w: Mojry: początek-trwanie-koniec, pod red. Marii Korytowskiej i Magdaleny Siwiec, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2018, s. 241-257.       
 3. Baudelaire’owska aksjologia w kontekście norwidowskim. Zbliżenie przez etykę? w: „Ja” w przestrzeniach aksjologicznych. Z problematyki podmiotowości w literaturze XIX–XXI, red. L. Zwierzyński, M. Wiszniowska, P. Paszek, Katowice 2017, s. 15-45.
 4. Romantyczne marzenie o Księdze, w: Loci (non)communes. Prace ofiarowane Profesor Marii Korytowskiej, pod red. Olgi Płaszczewskiej i Magdaleny Siwiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, s. 175-187.
 5. Słowackiego podmiot somatyczny, w: Strategie „ja” (po)romantycznego w poezji polskiej XIX–XXI wieku, cz. 1 Studia i szkice, red. J. Brzozowski, K. Pietrych, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź  2017, s. 87-102.
 6. Literatura francuska w polskiej krytyce literackiej, w: Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918. Terminy - pojęcia - zjawiska - przekroje, t. 1: A-M. Redakcja naukowa Józef  Bachórz, Grażyna Borkowska, Teresa Kostkiewiczowa, Magdalena Rudkowska i Mirosław Strzyżewski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, s. 711-733.
 7. Lieu de memoire - lieu de folie. O “Królu zamczyska” Seweryna Goszczyńskiego, w: Mnemosyne. Pamięć jako źródło dzieła sztuki, red. M. Cieśla-Korytowska, J. Czernik, WUJ Kraków 2016, s. 221-235.
 8. Romantyczne arcycykle orientalne: „Les Orientales” i „Sonety krymskie, w: Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym, cz. II, pod red. Michała Kuziaka i Bartłomieja  Maciejewskiego, Universitas, Kraków 2016, s. 115-130.
 9. O Nervalowskich czarodziejkach. Opera w kręgu romantycznych fantazmatów, w: Opera w kulturze, red. M. Sokalska, Avalon, Kraków 2016, s. 27-42.
 10. Marqués par le stigmate du romantisme.  Norwid et Baudelaire sous l’angle de la modernité, in : Norwid, notre contemporain, sous la direction de Maria Delaperièrre,, IES, Paris 2015, s.
 11. Czas doskonały? O romantycznych przestawieniach wieczności, w: Olimp – ideał, doskonałość, absolut, red. M. Cieśla-Korytowska, I. Puchalska, WUJ, Kraków 2014, s. 69-84.
 12. Wczesnoromantyczna powieść a poetyka powieści postmodernistycznej, w: Romantyzm w lustrze postmodernizmu (i odwrotnie), red. M. Kuziak, wyd. IBL, Warszawa 2014, s. 215-240.
 13. Herkules na rozstajach dróg, czyli „albo-albo”. Miejsce heroizmu w autokreacji Juliusza Słowackiego, w: Prace Herkulesa – człowiek wobec wyzwań, prób i przeciwności, red. M. Cieśla-Korytowska, O. Płaszczewska, WUJ, Kraków 2012, s. 205-223.
 14. Oniryczne Apokalipsy w genewskich fragmentach Krasińskiego, w: Wokół Krasińskiego, red. M. Sokalska, WUJ, Kraków 2012, s. 45-69.
 15. Czarowanie i roz-czarowanie: romantyzm Paula Bénichou, w: Siła komentarza. Romantyzmy literaturoznawców, pod red. J. Borowczyka, W. Hamerskiego, P. Śniedziewskiego, Poznań 2011, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficzny. Prace Komisji Filologicznej, t. 69, s. 155-166.
 16. „Beniowski” graniczny – między ironią a mistyką, w: Poeta przez pryzma przepuszczony. Juliusz Słowacki w 200. rocznicę urodzin, pod red. E. Nowickiej i M. Piotrowskiej, Poznań 2011, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficzny. Prace Komisji Filologicznej, t. 68, s. 81-98.
 17. Komparatystyka przełomu. Norwid i Baudelaire, w: Komparatystyka dzisiaj, t. 2, red. E. Kasperski, E. Szczęsna, Warszawa 2011, s. 213-231.
 18. Zabawy (z) Muzą: ironiczna dekonstrukcja toposu w dygresjach Beniowskiego, w: Poemat dygresyjny Juliusza Słowackiego. Struktura, konteksty, recepcja, pod red. M.Kalinowskiej i M. Leszczyńskiego, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2011, s. 99-116.
 19. Pożegnanie z Muzą. Słowackiego redefinicja poezji, w: Ja-poeta. Juliusz Słowacki red. M. Korytowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 103-126.
 20. Melancholia i bunt. O dwuznacznym stosunku romantyków do tradycji, w: Persefona, czyli dwie strony rzeczywistości, red. M. Cieśla-Korytowska, M. Sokalska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 265-295.
 21. Słowacki i nowoczesność, w: Romantyzm i nowoczesność, red. M. Kuziak, wyd. Universitas, Kraków 2009, s. 109-164.
 22. Oblicza Narcyzy. Czy romantyczna poetka jest poetą? O „Szczęściu Poety” Narcyzy Żmichowskiej, w: Oblicza Narcyza: obecność autora w dziele, red. M. Cieśla-Korytowska, I. Puchalska, M. Siwiec, WUJ, Kraków 2008, s. 167-189.
 23. „Dramatyczna liryzacja” w „Nocach” Alfreda de Musset, w: Dialogi romantyczne. Filozofia - teoria i historia - komparatystyka, red. E. Kasperski, T. Mackiewicz, Pułtusk-Warszawa 2008, s. 437-456.
 24. Przestrzeń onirycznych ogrodów. Zygmunt Krasiński i Gérard de Nerval, w: Dziedzictwo Odyseusza: podróż, obcość i tożsamość, identyfikacja, przestrzeń, red. M. Cieśla-Korytowska, O. Płaszczewska, wyd. Universitas, Kraków 2007, s. 243-264.