dr hab. Katarzyna Mroczkowska-Brand

  Komparatystka, romanistka, hispanistka. Studia magisterskie: filologia romańska UJ, studia doktoranckie ukończone na University of Rochester, N.Y., USA, doktorat z dziedziny Comparative Literature.

Obszary zainteresowań naukowych: dramat europejski XVI i XVII wieku, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki Theatrum Mundi i jawnej teatralności; proza łotrzykowska (Hiszpania, Anglia, Francja); realizm magiczny, problemy wielokulturowości w kontekście postkolonialnym w prozie światowej XX i XXI wieku.

Książki

The Theatrum Mundi Metaphor in Spanish and English Drama 1570-1640, Kraków 1993.

Przeczucia innego porządku. Mapa realizmu magicznego w literaturze światowej XX I XXI wieku, Kraków 2009.

Artykuły

1. „L'analyse comparee de l'emploi de la parodie et du melange du tragique et du comique dans El magico prodigioso de Calderon et The Tragical History of Dr Faustus de Marlowe", „Kwartalnik Neofilologiczny"4/1974.

2. „Overt theatricality and the Theatrum Mundi metaphor in Spanish and English drama, 1570-1640", „Kwartalnik Neofilologiczny", 2/1979.

3. „El disfraz como un medio de conocimiento de si mismo - y otros aspectos psicologicos de un papel doble en  El Rey Pedro en Madrid y El Infanzon de Illescas de Lope de Vega y en Measure for Measure de Shakespeare", „Estudios Hispanicos" 1, Universidad Jagellona, Kraków 1988.

4. „Lo fingido verdadero de Lope de Vega como la interpretacion mas original y mas moderna de la metafora del Theatrum Mundi en el drama espanol del Siglo de Oro. „Acta Universitatis Wratislaviensis" No 1370, „Estudios Hispanicos" 2, Wrocław 1992.

5. „El lenguaje metateatral de Velazquez" , w: Points de contact. Etudes sur les rapports entre la litterature et les autres domaines de l'art, Institut de Philologie Romane de L'Universite Jagellone & Editions VIRIDIS, 1995.

6. „National and Supranational Aspects of Honour in Calderon's El medico de su honra and Słowacki's Mazepa", National and supranational aspects of literature (book containing materials from the comparative literature conference held in Cracow in 1995), Kraków 1996.

7. „La theatralisation de l'amour dans El Caballero de Olmedo de Lope de Vega" , w: L'espace, la theatralite et l'imaginaire. Etudes de L'Equipe de Recherche sur L'Imaginaire Symbolique, ed.:E.Andruszko, B.Sosien, Kraków 1998.

8. „Tirso de Molina – tragediopisarz", „Studia Iberystyczne", No 1, 1999.

9. „Jak tłumaczenia zmieniły losy hiszpańskiej powieści łotrzykowskiej", w: Między oryginałem a przekładem, V – Na początku był przekład, pod red. Marii Filipowicz-Rudek, Jadwigi Koniecznej-Twardzikowej, Urszuli Kropiwiec, Kraków 1999.

10. „Słowacki i Calderon: Książe niezłomny. Od imitacji idealnego rycerza do imitacji Chrystusa (studium translatologiczne)" , w: Juliusz Słowacki – poeta europejski, pod red. Marii Cieśli-Korytowskiej, Włodzimierza Szturca, Agnieszki Ziołowicz, Kraków 2000.

11. „Ponadczasowe wartości dramatów i teatru Calderona", w: Teatr Calderona : tradycja i współczesność, pod red. Urszuli Aszyk, Katowice 2002.

12. „Intertekstualność w służbie wyobraźni. Jorge Luis Borges - Dociekania Awerroesa", w: Intertekstualność i Wyobraźniowość, pod red. Barbary Sosień, Kraków 2003.

13. „Śmierć niezauważona - studium porównawcze tekstów z nurtu realizmu magicznego: Pedro Paramo Juana Rulfa oraz Zaślubiny w Brownsville  i  Krótki piątek Izaaca B. Singera, „Studia Iberystyczne", 3, 2004.

14. „El espacio del misterio en El Caballero de Olmedo de Lope de Vega" , w: El Espacio Dramatico Frente Al. Espacio Escenico, pod red. Urszuli Aszyk, Warszawa 2003.

15. „Shakespeare and Cervantes : Masters of Wise Doubting", w: Ways of looking at a blackbird. Essays in British and American Literature, and Studies in honor of Prof. Irena Przemecka, ed. G.&A. Branny, Kraków 2004.

16. „Podróż jako weryfikacja tożsamości" (wybrane hiszpańskie, angielskie i francuskie teksty  dotyczące odkrycia Nowego Świata, w literaturze pięknej i literaturze faktu), w: Dziedzictwo Odyseusza: podróż, obcość i tożsamość, identyfikacja ,przestrzeń, Kraków 2005.

17. Skrzydlate postacie mocno stąpające po ziemi, w: Archipelag porównań, Kraków 2007.

 18. Jak wpadłam na pomysł, że warto przetłumaczyć "Cesarza" Kapuścińskiego, w: Podróże z Ryszardem Kapuścińskim (13 opowiadań tłumaczy), Kraków 2007.

19. „Metateatralna dramatyzacja życia a obszar tajemnicy w dwóch kluczowych dramatach Lope de Vegi Rycerz z Olmedo  oraz Na niby – naprawdę", przedmowa do pierwszego polskiego przekładu , tł. Magdalena Pabisiak, Na niby – naprawdę , Rycerz z Olmedo Lope de Vega, Kraków 2007.

20. „Na realizmie magicznym .... muchaniesiada. O prozie latynoamerykańskiej z Katarzyną Mroczkowską-Brand i Tomaszem Pindlem rozmawia Iga Noszczyk, „Mrówkojad" 12, 2007.

23. „Mądrość i serce". Rozmowa z dr Katarzyną Mroczkowska-Brand, tłumaczką Ryszarda Kapuścińskiego, WUJ, Wiadomości Uniwersytetu Jagiellońskiego, Styczeń 2008.

24. „Don Kichote – Narcyz  i Cervantes – anty-Narcyz, w: Oblicza Narcyza – obecność autora w dziele, pod red. Marii Cieśli-Korytowskiej, Iwony Puchalskiej, Magdaleny Siwiec, Kraków 2008.

25. „Spotkanie z innym , twórczość Ryszarda Kapuścińskiego i innych pisarzy takiego spotkania poszukujących" , w: Ryszard Kapuściński – spotkania, Gdańsk 2009.

26. „Powroty z Hadesu w kontekście postkolonialnym (Toni Morrison, Louise Erdrich)", w: Persefona, czyli dwie strony rzeczywistości, pod red. Marii Cieśli-Korytowskiej i Małgorzaty Sokalskiej, Kraków 2010.

27. „Heroizm przetrwania a heroizm samobójstwa. Kontekst kolonialny obrazu zachowań heroicznych w wybranych powieściach Louise Erdrich, Toni Morrison i Simone Schwarz-Bart.", w: Prace Herkulesa – człowiek wobec wyzwań i przeciwności, pod red. Marii Ciesli-Korytowskiej i Olgi Płaszczewskiej, Kraków 2012.

Przekłady

Ryszard Kapuściński: „Cesarz", „Szachinszach", „Jeszcze dzień życia" – pierwsze tłumaczenia na język angielski razem z Williamem R. Brandem.

Audycje radiowe, programy telewizyjne, spotkania

  • Dzieje Don Juana – od mitu do opery Mozarta, Program II Polskiego Radia, Piotr Matwiejczuk rozmawia z prof. dr hab. Ewą Miodońską-Brookes i dr Katarzyną Mroczkowską-Brand (dwie godzinne audycje 2005/2006).
  • Podróże z Mistrzem – o Ryszardzie Kapuścińskim, Barbara Grębecka rozmawia z dr Katarzyną Mroczkowską-Brand i Williamem R. Brandem, tłumaczami książek R. Kapuścińskiego (Program I Polskiego Radia).
  • podróży w literaturze , TVP Kultura, maj-czerwiec 2007.
  • Dzień Josepha Conrada , TVP Kultura, sierpień 2007.
  • Klub Lokator – dyskusja o Realizmie Magicznym , czerwiec 2007.
  • Klub Lokator – dyskusja o Jądrze Ciemności Conrada i postkolonializmie, grudzień 2007.
  • Klub pod Jaszczurami –  o tłumaczeniu książek Ryszarda Kapuścińskiego na angielski, marzec 2007. Biblioteka Publiczna w Koszarawie, wrzesień 2007 (spotkanie z młodzieżą o Ryszardzie Kapuścińskim).