dr hab. Joanna Walaszek, prof. UJ

 

Historyk i krytyk współczesnego teatru. Działalność naukowa, krytyczna i dydaktyczna Joanny Walaszek skupia się wokół zagadnień „żywego" teatru - twórczości wybitnych artystów (reżyserów aktorów, zespołów),  przedstawień, interpretacji scenicznych dramatów(m.in. Szekspira), procesów przemian idei, estetyki, teorii i praktyki  współczesnego teatru. 

     Prowadzi wykład na temat poszukiwań teatralnych XX i XXI wieku

w teatrze europejskim i amerykańskim,  ćwiczenia warsztatowe poświęcone wieloaspektowej analizie przedstawienia teatralnego i specyfice pisania o  teatrze oraz seminarium magisterskie:  „Teatr współczesny i rewizje pamięci" Stały współpracownik  Didaskaliów.

Książki

Konrad Swinarski i jego krakowskie inscenizacje, 1992, 

Teatr Wajdy. W kręgu arcydzieł: Dostojewski ,"Hamlet", "Wesele",2003

Ślady przedstawień2008. 

Współautor: „Dziady" Adama Mickiewicza w inscenizacji Konrada Swinarskiego. Opis przedstawienia, 1998

Andrzej Wajda.Il cinema,il teatro,il arte 2004.

Wybór ostatnich publikacji:

Wracając do Starego Teatru w: 20-lecie. Teatr Polski po 1989roku. 2010

„Romeo i Julia"  według Modrzejewskie.j w: Antreprener, 2009 

Teatr Konrada Swinarskiego, stare-nowe? w : Stare i nowe w teatrze.2009

Teatr i multimedia .Amerykańscy prekursorzyw: Siedem wykładów 2008

Recenzje przedstawień i książek  w Didaskaliach.