dr hab. Ewa Bal

Ewa Bal - profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Performatyki. Wcześniej wykładowca języka i kultury polskiej oraz przekładu literackiego na Uniwersytecie „L’Orientale” w Neapolu, gościnnie prowadziła zajęcia na innych uniwersytetach we Włoszech i w Hiszpanii. Członkini European Association for Studies of Theatre and Performance (EASTAP), International Federation for  Theatre Research (IFTR) oraz Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych (PTBT).Wydała dwie monografie po polsku: Lokalność i mobilność kulturowa teatru. Śladami Arlekina i Pulcinelli (Kraków 2017), Cielesność w dramacie. Teatr Piera Paola Pasoliniego i jego możliwe kontynuacje (Kraków, 2006) i po angielsku: In the Footsteps of Harlequin and Pulcinella. Cultural Mobility and Localness of Theatre (Frankfurt 2020). Współredagowała kilka monografii zbiorowych, ostatnio z Mateuszem Chaberskim: Situated Knowing. Epistemic Perspectives on Performance (Routledge 2020) i z Dariuszem Kosińskim: Performatyka. Terytoria (Kraków, 2017). W obszar jej zainteresowań naukowych wchodzą zagadnienia translacji międzykulturowej, mobilności kulturowej, nacjonalizmu, lokalności, dramaturgie mniejszości językowych oraz metodologie krytyczne z zakresu (de/post)kolonializmu oraz performatyki.

 

Spis publikacji:

www.ruj.edu.pl