dr hab. Ewa Bal

Ewa Bal - profesor uczelni w Katedrze Performatyki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2004-2008 prowadziła zajęcia z języka i kultury polskiej oraz przekładu literackiego na Uniwersytecie „L’Orientale” w Neapolu. Gościnnie prowadziła zajęcia na Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie, na Uniwersytecie w Teramo oraz Uniwersytecie w Barcelonie. Ukończyła teatrologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz italianistykę na Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie. Była stypendystką Rządu Republiki Włoskiej. Jest członkiem European Association for Studies of Theatre and Performance (EASTaP), International Federation for  Theatre Research (IFTR) oraz Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych (PTBT).

Wydała dwie autorskie monografie: Lokalność i mobilność kulturowa teatru. Śladami Arlekina i Pulcinelli (Kraków 2017, angielska wersja ukaże się w 2020 roku w Wydawnictwie Peter Lang), będąca efektem grantu badawczego NCN oraz Cielesność w dramacie. Teatr Piera Paola Pasoliniego i jego możliwe kontynuacje (Księgarnia Akademicka 2006). Współredagowała kilka monografii zbiorowych, ostatnio z Mateuszem Chaberskim: Situated Knowing. Epistemic Perspectives on Performance (Routledge 2020, w druku), z Dariuszem Kosińskim: Performatyka. Terytoria (WUJ 2017) i z Wandą Świątkowską: Performans, performatywność, performer. Próby definicji i analizy krytyczne (WUJ 2013). Jest redaktorem naukowym serii wydawniczej Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego: Nowe Perspektywy – Performatyka. Zajmuje się tłumaczeniem dramatów z języka włoskiego (P.P. Pasoliniego, Emmy Dante, Davide Enii, Fausta Paravidino, Enza Moscato, Annibale Ruccello). Wydała antologię współczesnego dramatu włoskiego Na jeden i kilka głosów (Panga Pank, Kraków 2007) oraz antologię współczesnego dramatu polskiego Polonia-Nuova Generazione, (Il Torcoliere, Napoli 2007). W obszar jej zainteresowań naukowych i dydaktycznych wchodzą zagadnienia przekładu międzykulturowego, mobilności kulturowej, nacjonalizmu, lokalności, przedstawienia kulturowe i artystyczne mniejszości etnicznych i językowych, teatr i dramat polski i europejski oraz metodologie krytyczne z zakresu nowego historycyzmu, (de/post)kolonializmu, gender i queer studies oraz performatyki. Od sześciu lat prowadzi na Uniwersytecie Jagiellońskim ze studentami zajęcia i badania nad ukazywaniem Śląska i śląskości w przedstawieniach kulturowych, których efektem był szereg artykułów naukowych publikowanych w czołowych polskich czasopismach i  monografiach zbiorowych a także konferencjach międzynarodowych.

 

Spis publikacji:

www.ruj.edu.pl