dr Anita Całek

Adiunkt w Katedrze Komparatystyki Literackiej Wydziału Polonistyki UJ. Absolwentka filologii polskiej oraz psychologii; doktorat na Wydziale Polonistyki UJ (2007). W latach 2003–2008 przebywała w Strasburgu, pracując w Sekcji Polskiej Collège Esplanade i jako lektor języka polskiego na Université Marc Bloch.

 

Główne obszary badań: biografistyka i metodologia biografii, epistolografia, twórczość (w ujęciu interdyscyplinarnym), współczesna literatura francuska, utopie i dystopie, literatura fantastyczna XIX-XXI wieku.

 

Pełni funkcję opiekuna I roku studiów licencjackich oraz opiekuna praktyk na kierunku polonistyka-komparatystyka. Jest redaktorem naukowym w czasopiśmie „Creatio Fantastica”, redaktorem językowym w „Polskiej Myśli Pedagogicznej”, współpracuje też z Ośrodkiem Badawczym Facta Ficta.

 

 

Kontakt: anita.calek@uj.edu.pl

Książki autorskie

Publikacje naukowe w czasopismach i tomach zbiorowych

 • A. Całek, Na drogach (i bezdrożach) psychologicznych interpretacji literatury, w: Na drogach i bezdrożach historii psychologii, t. 5, red. T. Rzepa, C.W. Domański, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2016, s. 199-212.
 • A. Całek, Jak napisać arcydzieło? Pan Tadeusz w świetle psychologii procesu twórczego, w: Pan Tadeusz. Poemat – Postacie – Recepcja, red. E. Hoffmann-Piotrowska, A. Fabianowski, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2016, s. 223-255.
 • A. Całek, Narrator biografii naukowej: między referencyjnością a fikcją, w: Przedmiot, źródła i metody badań w biografii, red. R. Skrzyniarz, L. Dziaczkowska, D. Opozda, „Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej” nr 9, Lublin: Wydawnictwo Episteme 2016, s. 39-58.
 • A. Całek, Władza pamięci w „Ostatnim rozdaniu” Wiesława Myśliwskiego i „Podróżach po skryptorium” Paula Austera, w: Mnemosyne. Pamięć jako źródło dzieła sztuki, red. M. Cieśla-Korytowska, J. Czernik, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2016, s. 467-484.
 • A. Całek, Fantastyka w operowych dekoracjach, w: Opera w kulturze, red. M. Sokalska, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2016, s. 159-188.
 • A. Całek, Drogi i bezdroża badań nad wybitnymi twórcami, w: Na drogach i bezdrożach historii psychologii, t. 4, red. T. Rzepa, C.W. Domański, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 81-93.
 • A. Całek, Stary Adam Mickiewicz – autoportret nieznany czy niechciany? Wokół listów z lat 1849-1855, w: Mickiewicz niedoczytany. Korespondencja poety z perspektywy współczesnej, red. E. Hoffmann-Piotrowska, A. Fabianowski, T. Jędrzejewski, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 73-98.
 • A. Całek, Ludzie jak bogowie: koncepcje „człowieka przyszłości" w utopiach i antyutopiach od Herberta George'a Wellsa do Margaret Atwood, w: Olimp – ideał, doskonałość, absolut, red. M. Cieśla-Korytowska, I. Puchalska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 413-430.
 • A. Całek, Techniki efektywnego czytania i uczenia się w dydaktyce uniwersyteckiej, w: Polonistyka dziś - kształcenie dla jutra, red. K. Biedrzycki, W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, R. Przybylska, t. 3, Universitas, Kraków 2014.
 • A. Całek, Między możliwym a koniecznym – o trudnych związkach psychologii z literaturoznawstwem, w: Na drogach i bezdrożach historii psychologii, t. 3, red. T. Rzepa, C.W. Domański, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, s. 91-110.
 • A. Całek, Sytuacje graniczne w antyutopii: od heroizmu do konformizmu, w: Prace Herkulesa – człowiek wobec wyzwań, prób i przeciwności, red. M. Cieśla-Korytowska, O. Płaszczewska,  Wydawnictwo UJ, Kraków 2012, s. 597-619.
 • A. Całek, Ojciec i ojcostwo w korespondencji Zygmunta Krasińskiego, w: Wokół Krasińskiego, red. M. Sokalska, Wydawnictwo UJ, Kraków 2012, s. 163-189
 • Jak badać życie wielkich twórców? O biograficznych granicach między psychologią a literaturoznawstwem i ich przekraczaniu, w: Transgresje – innowacje – twórczość, Prace Psychologiczne LX, „Acta Universitatis Wratislaviensis", No 3350, Wrocław 2011, s. 417-434.
 • Biografia naukowa pisarza w przestrzeni interdyscyplinarnej: o granicach tekstu i nieograniczoności życia twórcy, w: Granice i pogranicza w humanistyce, red. M. Roszczynialska, B. Serwatka, Śródmiejski Ośrodek Kultury, Kraków 2011, s. 217-237.
 • Kryzys wieku średniego w życiu wielkich twórców, w: Pamięć. Osobowość. Osoba. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Gałdowej, red. A. Tokarz,  Wydawnictwo UJ, Kraków 2011, s. 237-256.
 • Wzniosłe idee i proza życia – refleksje nad korespondencją Marii Konopnickiej,w: Czytanie Konopnickiej, red. O. Płaszczewska, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011, s. 27-55.
 • Kto pisze wielkie dzieła? O świadomości i nieświadomości w procesie twórczym, w: Persefona, czyli dwie strony rzeczywistości, red. M. Cieśla-Korytowska i M. Sokalska, Kraków 2010, s. 493-518.
 • Między zależnością a autonomią - o dojrzewaniu Słowackiego, w: Ja - poeta. Juliusz Słowacki, red. M. Cieśla-Korytowska, Kraków 2010, s. 29-62.
 • Dramat Mickiewicza – o powstaniu listopadowym w jego biografii raz jeszcze, „Ruch Literacki", 2009, t. 50, nr 4-5, s. 327-343.
 • O stawaniu się twórcą – od ekspresji osobowości do dzieła, w: Psychologiczne i egzystencjalne problemy człowieka dorosłego, red. A. Gałdowa, Kraków 2006, s. 229-250.
 • Całek, A. Tokarz, Metoda psychobiograficzna w badaniu procesu twórczego, w: Twórczość w teorii i praktyce, red. S. Popek, Lublin 2004, s. 155-168.
 • Sapkowski i Tolkien – między baśnią a science fiction, „Ha! art", 2000.

 

Przekłady

 • Anne-Marie Monluçon, Autoreferencyjność w dwóch baśniach europejskich: w „Oślej Skórce” Charlesa Perraulta i w „O głupim, co ożeniuł się z królowną i został królem” (baśń polska), przekł. Anita Całek, „Creatio Fantastica” 2 (53) 2016, numer tematyczny „Fantastyka i baśń” (wydanie elektroniczne w otwartym dostępie, s. 1-20). dostęp >>

Recenzje i artykuły popularnonaukowe

 • A. Całek, Pierwszy raz w Krainie Martwej Ziemi, „Creatio Fantastica” 2016, nr 1 (52), dostęp >>  
 • A. Całek, Parada Cieni – czyli o blaskach (i cieniach) kolejnego tomu Sagi Cienia, „Creatio Fantastica” 2016, nr 2 (53), dostęp >>
 • A. Całek, Początek końca, czyli dlaczego Matharu nie zostanie nowym Tolkienem. Oczywiście, „Creatio Fantastica” 2016, nr 2 (53), dostęp >>
 • A. Całek, Nigdziebądź dla wymagających, czyli Gaiman w nowej odsłonie, „Creatio Fantastica” 2016, nr 3-4 (54-55), dostęp >>
 • A. Całek, Ale to już było, czyli Taran Matharu przeczytał Władcę Pierścieni, „Creatio Fantastica” 2016, nr 3-4 (54-55), dostęp >>