Odbiorca studiów

Studia  adresowane są do osób zainteresowanych poszerzeniem swej wiedzy na temat literatury, sztuki i kultury, a przede wszystkim do:

  • nauczycieli, pragnących doskonalić swą wiedzę, lepiej realizować założenia reformy szkolnictwa, uzyskiwać wyższą pozycję zawodową i odpowiednie kwalifikacje;
  • absolwentów niefilologicznych studiów humanistycznych (historyków, socjologów, bibliotekoznawców, teologów, katechetów), pragnących rozszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z językiem i literaturą;
  • animatorów kultury, managerów i specjalistów zarządzających kulturą;
  • dziennikarzy, krytyków, aktorów, artystów i wszystkich, zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy humanistycznej i lepszym jej wykorzystywaniem;
  • osób pragnących w przyszłości podjąć studia III stopnia na Wydziale Polonistyki UJ.

Dla absolwentów studiów humanistycznych bez specjalności nauczycielskiej studia mają charakter doskonalący, dla pozostałych – są to podyplomowe studia kwalifikacyjne.