Podstawowe efekty

Zdobyta na studiach wiedza umożliwi jej uczestnikom lepsze rozumienie zjawisk artystycznych, skuteczne animowanie aktywności kulturowej. Dodatkowo w przypadku nauczycieli ułatwi awans zawodowy.

Praktycznemu wykorzystaniu wiedzy służy także blok metodyczny, który obejmuje kolejne zagadnienia teoretyczne i historyczne prezentowane w czasie zajęć, a także zajęcia warsztatowe rozwijające dodatkowe umiejętności humanisty. Szczególny charakter mają także seminaria tematyczne, w których udział pozwoli słuchaczom na dojrzałą refleksję nad zjawiskami języka, teatru, sztuki i literatury.

 

zobacz >>